ORIENTATORII

ORIENTATOR

Orientator sorgeix com el disseny d’un pla alternatiu a la tornada á les aules dels instituts d’educació secundària en resposta à la situació d’urgència en la que ens trobem.

Sense dubte, dissenyar una estratègia en el àmbit educatiu que respecte les mesures sanitàries es converteix en una necessitat per l’impacte que tenen les decissions que es prenen en un sector tan ample de la societat. Parlem de l’alumnat, professorat, families i de tot el personal complementari que configura el gran sistema que és l’escola.Com orientador educatiu, tinc que traure à col.lació la definición de l’ Orientació Educativa que ens va brindar allà pel 1996 Rafael Bisquerra, on estableix a la mateixa com “un procés d’ajuda contínua à totes les persones, en tots els seus aspects, amb el objecte de potenciar la prevenció i el desenvolupament humà a lo llarg de tota la vida. Aquest ajut es realitza mitjançant programes d'intervenció psicopedagògica, basats en principis científics i filosòfics”.

És per això que des de l’Orientació Educativa es fa com menys imprescindible repensar la tasca docent, crear espais d’ ajuda que van des de l’assesorament en noves metodologíes fins à ser la figura de sosteniment del professorat, de l’alumnat, de les famílies... per encaixar les diferentes respontes i oferir alternatives à les mateixes ja que, si alguna cosa hem après, és que la vulnerabilitat, la fragilitat i els desajustos ens poden afectar i de fet ens afecten à tots/totes i ahí es clau el nostre paper; perquè dins de la Xarxa d’Orientació es visibilitzen espais de vulnerabilitat evidents pel propi sistema d’orientació, com pot ser, entre d’altres, les condicions en les que estàn desenvolupant la seua tasca professional els i les companys dels Equips d’ Orientació Educativa, que al treballar en el àmbit d’una zona, cada día comparteixen espais amb “bombolles” diferents, fet que incrementa per tant